Kontaktinformācija

- ebdDFDDšņņēēērt

KONTAKTTĀLRUŅI

Slimnīcas administrācija

 

Valdes loceklis  Artūrs Bērziņš

Pārvaldes sekretāre Indra Breska

slimnica@gintermuiza.lv63026690

Virsārste Sandra Pūce

sandra.puce@gintermuiza.lv

63081668

Administratīvi saimnieciskās daļas vadītājs Modris Putns

modris@gintermuiza.lv

63007504

Finanšu, ekonomikas un medicīnas statistikas daļas  vadītāja Liesma Jankovska

liesma@gintermuiza.lv

63007500

Personāla nodaļas vadītāja Linda Zariņa

personals@gintermuiza.lv

63024864

Galvenā medicīnas māsa Iveta Danovska

galvena.masa@gintermuiza.lv
63007156
Veselības aprūpes kvalitātes vadības sistēmu speciālists Genādijs Krizskis
genadijs.krizskis@gintermuiza.lv
63007185

Algu grāmatvede Inguna Lukaševica

inguna@gintermuiza.lv

63022612

Ekonomiste Ārija Kokle

arija.kokle@gintermuiza.lv

63007170

Statistika

evita.k@apollo.lv

63007161

Kase

63007158

Sociālā darba nodaļas vadītāja Baiba Klausa

63007507

Sociālās darbinieces

63007183

  Garīgās veselības ambulatorās aprūpes centrs

    Ambulatorā aprūpes centra vadītājs, psihiatrs
I.Vasins 63007172
    Reģistratūra   63007495
63022770
26164021
    Virsmāsa  M.Lipska 63023841
    Narkologs  I.Mičulis L.Petermana  R.Pavilēna 63012562
    Psihiatrs  A.Veržbickis  G.Žilinska
L.Teļžanska
63007175
    Psihiatrs  I.Lemešonoka 63007171
   Psihiatrs  I.Kobeļeva 63012561
   Bērnu psihiatrs  L.Zilbermane 63007499
       
   Metadona kabinets
  63007225
   Psihologs  
63007225
   Dienas stacionārs   63007181
   Procedūru kabinets  
63007181 

 

Stacionārs

Nodaļas Nr.

Amata nosaukums

Tālruņa Nr.

Uzņemšanas nodaļa

 

 

 Dežūrmāsa

63022805 

 mob.

26357844

1.

Nodaļas vadītājs A.Goldbergs  

63007174

Virsmāsa N.Moisejenkova

63007203

2.

 Nodaļas vadītāja N.Dimante

63007187

 Virsmāsa I.Ubaviča

63007204 

 Dežūrmāsa

63007199


3.

Nodaļas vadītāja I.Roziņa

63007201

Ārsts Ņ.Spridzāne

63007202

Virsmāsa I.Procenko

63007210

Dežūrmāsa

63007206

4.

Nodaļas vadītāja D.Ķipure

63007179

Virsmāsa J.Vigule

63007180

 

 

5.(narkoloģija)

Nodaļas vadītājs G.Vihnevičs

63012558

 Pusaudžu narkoloģiskā motivācijas programma

26338420

Dežūrmāsa

63007154

 

 

Minesotas programma

Narkoloģiskā dienesta vadītāja L.Petermana

63028110

Dežūrtelpa

63022483,

25731229  

Speciālisti

63022843,

63020347


63007189 

6.

Nodaļas vadītāja S.Kristiņa

63007188

Ārsts V.Tiesnese

63007192

Virsmāsa I.Liepa 

63007189

Dežūrmāsa

63007190

Akūtās psihiatrijas nodaļa


1.stāvs

Nodaļas vadītāja  V.Lejiņa

63007502

Ārste   N.Ozoliņa

63007205

Virsmāsa A.Slišāne

63007216

Dežūrmāsa

63007200

Akūtās psihiatrijas nodaļa


                   2.stāvsDežūrmāsa

63007173

Ārstu kabinets 

63007178 

Virsmāsas    vietniece I.Veigule

63007194 

7.(bērnu)

Nodaļas vadītāja L.Zilbermane

63007196

Ārste S.Stražinska; 

63007191

Virsmāsa S.Žvagule

63007197

Nodaļa

63007182

Sociālā rehabilitācija pilngadīgām atkarīgām personām

Vadītāja Ū.Buņķe

63007215

Ilgstošās soc.aprūpes un soc.rehabilitācijas nodaļa

Vadītāja


63012557

Dežurants

63012565 

Soc.darbinieks

63007168

Vispārējais medicīnas personāls

 

Psihologu kabineti

63007162; 63007509; 63007496

Ķirurga kabinets

63007269

Radioloģiskās diagnostikas kabinets

63007159

Aptieka

63007212

Medicīnas dokumentu arhīvs

63007494

 

Saimnieciskā nodaļa

Saimnieciskās nodaļas vadītājs J.Vickops 63007207
Administrators I.Miķelēna 63007503
Iekārtu ekspluatācijas inženieris J.Sauka 63007208
Sagāde 63007209
Sargi 25601351
Garāža 63007498
Siltumnīca 63007505
Materiālu noliktava 63081671
Pacientu drēbju noliktava 63007506
Virtuve 63007214
Virtuves noliktava 63020456
Mākslas terapijas kabinets
Bibliotēka 63007195
 

VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža””

Administrācijas

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI

 

Jautājumi          

Atbildīgās personas vārds, uzvārds

Atbildīgās personas amats

Pieņemšanas laiks

Iepriekšējā pieteikšanās

Administratīvie

Artūrs

Bērziņš

Valdes loceklis

Pirmdienās

Plkst. 14.00 – 16.00

tel. 63026690

Medicīniskie

Sandra

Pūce

Slimnīcas virsārste

Pirmdienās

Plkst. 14.00 – 16.00

tel. 63026690

Saimnieciskie

Modris

Putns

Administratīvi saimnieciskās daļas vadītājs

Pirmdienās

Plkst. 14.00 – 16.00

tel. 63007504

  

Datu aizsardzības speciālists: Aigars Klints ; e -pasts: aigars.klints@gintermuiza.lv


 .