VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" īpašuma struktūra

  Slimnīca "Ģintermuiža" ir Veselības ministrijas pārraudzībā esoša kapitālsabiedrība, kurā Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja. Visas kapitāla daļas (100%) ir Latvijas valsts īpašums.
  Kapitālsabiedrības pamatkapitāls sastāda 2 527 114 EUR, kas sadalīts attiecīgi tikpat daļās. Katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR 

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ģintermuiža" nav līdzdalības citās sabiedrībās.

Ziņas par darbības un komercdarbības veidiem

Paziņojums par vadības atbildību

Informācija par kapitālsabiedrības publiskošanas politiku

Sabiedrības darbību vada valde.

Valde tiek iecelta likuma "Par valsts un kapitāldaļu pārvaldību" noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu, no 2018.gada 31. maija par Sabiedrības valdes locekli iecelts Artūrs Bērziņš.
 .